FAQ - často kladené otázky

1. Jak probíhá realizace zakázky?

Máme osvědčený postup, který používáme u každé zakázky.

  • Po prvotním kontaktu přes kontaktní formulář následuje telefonický hovor nebo schůzka, během které si upřesníme klientovu představu o místě natáčení a potřebném času. Pokud se představa shoduje s některou z variant v našem ceníku s ukázkami, platí cena uvedená v ceníku. V opačném případě zjistíme od klienta všechny podklady pro vypracování kalkulace individuální. Po odsouhlasení ceny fakturujeme 50% zálohu na dohodnuté práce a naplánujeme termín natáčení.
  • V den natáčení přijede náš štáb na domluvené místo a obhlédne interiér, případně exteriér. Po dohodě s klientem vybere vhodné místo pro natáčení rozhovorů s představiteli společnosti.
  • Poté natočíme prostředí společnosti, případně produkty a služby, které jsou předmětem propagačního videa.
  • Tím práce v terénu končí a následuje fáze postprodukce. Připravíme hrubý střih videa a opatříme jej všemi logy a kontaktními informacemi podle klientových požadavků.
  • Hrubou verzi videa zpřístupníme klientovi v neveřejné sekci našich stránek ke schválení a případným připomínkám.
  • Po úpravách a odsouhlasení finální verze vystavíme konečnou fakturu. Po jejím zaplacení zveřejníme odsouhlasenou verzi videa na youtube. 
  • Klientovi zašleme video ve formátu mp4 a embed kód, pomocí kterého si může zobrazit video na svých stránkách.

2. Jak zobrazím video na svých stránkách?

Video umístíme na náš kanál youtube a klientovi doručíme jeho embed kód. Webmaster klientova webu vloží tento kód do prostoru stránek, kde má být video zobrazeno. Za příplatek může tuto službu poskytnout náš programátor. Od klienta bude potřebovat pouze přístup do administrace stránek.

3. V jakém regionu poskytujete své služby?

Naše společnost sídlí v Praze a Středočeském kraji. Natáčíme po celé České republice i v zahraničí, ale v takových případech je třeba počítat s vyššími náklady na cestování, případně ubytování.

4. Jak dlouho trvá natáčení?

Natáčení klasického propagačního spotu Varianty A + B by nemělo trvat více než 60 - 90 minut. Vynasnažíme se co nejméně narušit běžný provoz vaší společnosti, budeme ale potřebovat co nejméně rušné prostředí během natáčení rozhovorů. Při náročnějších projektech ve Variantách C až E je třeba počítat i s několika hodinami, případně dny.

5. Jak dlouho trvá postprodukce videa?

Od konce natáčení do předání hotového videa by neměly uplynout více než dva týdny. Do této doby je zahrnuta fáze schvalování hrubé verze a následné úpravy podle přání klienta. Snažíme se vyjít vstříc i v případě zvláštních požadavků, kdy klient potřebujete video v kratším termínu. Je dobré uvést tuto skutečnost v kontaktním formuláři.

6. Jak dlouhé bude výsledné video?

Snažíme se, aby klasická propagační videa pro internet nebyla delší než 60 až 90 sekund. Podle průzkumů delší formáty online diváci stejně nedokoukají do konce. Všechny podstatné informace by se měly do uvedené stopáže vejít, video by mělo upoutat a udržet divákovu pozornost. Zvláštní kategorií jsou dokumenty, nebo profily firem a osobností, kde není delší stopáž ke škodě výsledného formátu. V základní ceně podle našeho ceníku je zahrnuta délka do tří minut.

7. Jaká bude ve videu použita hudba?

Vybíráme podkresovou hudbu z naší bohaté databáze tak, aby co nejlépe vystihla celkovou náladu videa. Z důvodů ochrany autorských práv nemůžeme běžně používat komerční hudbu. V případě, že chcete ve videu konkrétní písničku, je třeba k ní získat souhlas autorů. Práva k použití však nejsou lacinou záležitostí.

8. V jakém formátu předat logo?

Nejlépe ve formátu Adobe Illustrator *.ai, Adobe Photoshop *.eps, Corel Draw! *.cdr. Pokud jsou pro vás tyto formáty nedostupné, lze použít i bitmapy ve velkém rozlišení *.jpg, *.tif, *.png. Malé obrázky z internetu jsou nevhodné.

9. Jak probíhá proces připomínek k videu?

Jakmile máme připravený hrubý střih videa, zřístupníme ho klientovi v neveřejné sekci našich stránek ke schválení. To je jediný čas pro vznesení požadavků změn a úprav. Po schválení konečné úpravy a renderingu finální verze jsou další úpravy videa možné pouze za předpokladu, že klient souhlasí s úhradou vícepráce.

10. Co když zjistím, že je potřeba ještě něco dotočit?

Pokud klient zjistí, že ve videu chybí pro něj důležité záběry, je možné zorganizovat druhou návštěvu natáčecího místa. V takovém případě se však celková cena videa zvýší. Aby se podobným nepříjemnostem předešlo, je velmi důležité informovat štáb při první návštěvě o všem, co si klient přeje natočit. Nejlépe se osvědčil klientem připravený písemný seznam důležitých záběrů. Pokud se ukáže, že důležitý záběr chybí vinou našeho štábu, pořídíme ho na vlastní náklady.

11. Co když nemám internetové stránky?

Pro šíření videa přes internet nepotřebují naši klienti vlastní web. Všem našim klientům poskytujeme ZDARMA aplikaci s přehrávačem na doméně vašefirma.prtv.cz. Pokud byste vlastní web přesto chtěli, žádný problém. Zajistíme vám doménu, hosting a za cenu 5.000,- Kč vytvoříme jednoduchý web o pěti stránkách (složitější weby na dotaz).

12. Kde všude se moje video objeví?

Základní umístění námi vytvořeného videa je na serveru youtube a v aplikaci na doméně vašefirma.prtv.cz, kterou dostane každý náš klient ZDARMA. Klient zároveň obdrží embed kód, pomocí kterého umístí video na své stránky. Vedle toho můžeme zajistit i další kanály distribuce.
Můžeme dodat a nastavit systém emailového newsletteru, pomocí kterého jej odešlete svým zákazníkům.
Můžeme vám založit a spravovat účet na sociálních sítích (Facebook, MySpace, Twitter), kde video zveřejníme.
Naším nejmocnějším nástrojem je ale SEO optimalizace videa a stránek, na kterých je umístěné.

13. Je možné získat video i v jiných formátech?

Za příplatek můžeme vytvořit DVD s naším videem a exportovat ho do všech běžných formátů. Naše profesionální technika zvládá i požadavky na výrobu televizních pořadů. Vzhledem k rozdílnému nastavení kamery pro webové a televizní vysílání je třeba specifikovat požadavky na výsledný formát předem.

14. Kdo je majitelem autorských práv k vytvořenému videu?

Jako tvůrci videa jsme majiteli autorských práv my. Vy ho však můžete užívat a šířit bez omezení. Majitelé autorských práv mohou video užívat pro vlastní propagaci na svých i externích internetových stránkách. Pokud budete v budoucnu potřebovat video upravit nebo změnit, kontaktujte nás.

15. Jak probíhá platba za video?

Poté, co si vzájemně odsouhlasíme kalkulaci a obdržíme objednávku na výrobu videa, bude vystavena faktura ve výši 50 % dohodnuté ceny. Po připsání částky na náš účet domluvíme s klientem termín natáčení. Po odsouhlasení hotového díla bude vyfakturován zbytek konečné ceny. Po připsání částky na náš účet bude video uvolněno pro další použití.

Car-Recalls.eu |Svolávačky.cz |Autovideo.cz | Motorhome.cz