10 pravidel pro začínající tvůrce

Ne každé video, které chcete umístit na svůj web, musí nutně točit profesionál. Stále dostupnější technika přímo svádí k experimentům ve vlastní režii. Pokud si chcete natočit video sami, měli byste znát alespoň některá základní pravidla, kterými se řídí i zkušení profesionálové. Následující výčet není určitě vyčerpávající. Dodržováním našeho desatera se ale vyvarujete nejčastějších chyb. A kdybyste zjistitli, že ani s tímto manuálem se vám dílo nedaří, je tu pořád pravidlo č. 10. – Kontaktujte nás

Pravidlo č. 1: One thirty (1:30)

Pro použití na webu se nejlépe hodí krátké formáty. Na to, abyste diváka zaujali, máte pouze pár desítek sekund. Průzkumy sledovanosti jsou nemilosrdné. Většina těch, kteří si vaše dlouhé video pustí, ho nedokouká do konce. Výsledná stopáž by proto neměla překročit hranici minuty a půl.

Pravidlo č. 2: Pravidlo třetin (Kompozice)

Hlavní body zájmu vašeho obrázku by se měly nacházet na průsečících přímek, rozdělujících jeho plochu na třetiny. Takovouto mřížku (grid) si můžete na většině displejů kamer zobrazit. Není vhodné umístit respondenta (nebo strom v krajině) do přesného středu. Pozor také na automatické ostření. U většiny amatérských kamer je zaostřován právě střed. Při kompozici „na třetiny“ je tedy lepší vypnout autofocus a ostřit ručně.

Pravidlo č. 3: Světlo

Pod širým nebem vystačíte většinou s přirozenými zdroji světla. Slunce byste měli mít šikmo v zádech, což se zřejmě nebude líbit mžourajícím osobám, které natáčíte. Když ale budete točit proti slunci, z lidí před kamerou uvidíte při správně exponovaném pozadí pouze siluety s tmavou tváří. Pozor také na osoby stojící u bílé stěny, která působí stejný efekt i při slunci v zádech. Pro zjemnění stínů můžete zamířit na méně osvětlenou stranu tváře bílou odraznou desku. Postačí i list papíru, nebo bílé tričko. V interiéru se vyvarujeme záběrů proti oknu. Naopak světlo přicházející zvenku můžeme využít jako primární zdroj světla při kompozici obrazu a opět si případně vypomůžeme odraznou deskou.

Pravidlo č. 4: 10 sekund

Každý záběr by měl být předem pečlivě připravený. Stisknout tlačítko REC a pak teprve hledat objekt zájmu nemůže vést k dobrému výsledku. Během záběru byste neměli s kamerou hýbat – raději ať se hýbe to, co natáčíte. Pomalu napočítejte do deseti a záznam zastavte. Až najdete další zajímavý záběr, začněte znovu nahrávat. Při vodorovném nebo svislém pohybu kamerou (tzv. švenk) si předem připravte kompozici počátečního i konečného záběru. Teprve pak nahrávejte. Správné načasování záběru je v tomto případě: pět sekund – pomalý švenk – pět sekund.

Pravidlo č. 5: Nezoomovat!

Pokud není přibližování nebo oddalování záběru pomocí zoomu uměleckým záměrem, raději během natáčení zapomeňte, že kolébku se zoomem na kameře máte. I když si objekt přiblížíte před začátkem záznamu, musíte počítat s tím, že obraz bude tím více roztřesený, čím větší bude přiblížení. Stativ, nebo optický stabilizátor může sice trochu pomoci, ale mnohem lepšího výsledku dosáhnete, když si „zazoomujete nohama“ – je-li to možné, k objektu jděte blíže.

Pravidlo č. 6: Střídání záběrů

Už při natáčení je dobré myslet na výslednou podobu vašeho díla. Video složené ze samých celkových záběrů začne po chvíli nudit. Záběry je proto nutné prostřídat. Předem připravený scénář bývá většinou neocenitelným pomocníkem. Velký celek je pro diváka dobrý pro zorientování se v lokaci, ve které natáčíte. Celek je poněkud užší a zabírá prostor s rozeznatelnými postavami. Polocelek už se zaměřuje na konkrétní osoby, obvykle ne více než tři. Polodetail jde ještě blíž a konkrétní osoby zabírá od pasu nahoru. Detail ukazuje osobu nebo dvojici z bezprostřední blízkosti, jako by spodní okraj záběru vytvářel z účinkujícího bustu. Velký detail zabírá pouze nejpodrobnější část celku – například oči, ruce. Jak záběry smysluplně střídat popisuje následující pravidlo.

Pravidlo č. 7: Five shots (Pět záběrů)

Každé video by mělo vyprávět nějaký příběh. Každý další záběr by měl odpovědět na logickou divákovu otázku. Michael Rosenblum byl první, kdo začal v 90. letech používat při školení video žurnalistů napříč světovými médii pravidlo pěti záběrů. Díky němu může točit lepší videa kdokoliv – a prakticky okamžitě.

Five Shots

  • 1. Detailní záběr na ruce – ukazuje, CO někdo dělá
  • 2. Detailní záběr do tváře – ukazuje, KDO to dělá
  • 3. Záběr polocelku scény – ukazuje, KDE to dělá
  • 4. Polodetail na ruce přes rameno – významově spojuje předchozí záběry
  • 5. Neobvyklý záběr (třeba polocelek z podhledu) – dotváří koncept příběhu

 

Podle Rosenbluma se dá pravidlo „five shots“ použít kdykoliv. Jeho dodržováním získáte použitelné záběry, které se navíc budou později velmi dobře a logicky stříhat. A mnoho dalších profesionálů mu dává zapravdu. Zkuste se se znalostí tohoto pravidla podívat večer na zprávy, nebo na nějakou scénu z vašeho oblíbeného filmu. Bude tam.

Pravidlo č. 8: Úhel záběru, rakurs, osa

Při změně velikosti záběru podle předchozího bodu působí velmi dobře i změna úhlu pohledu. Představte si, jako by se vaše kamera před objektem pohybovala po polokouli. Pohyb po vertikální ose (rakurs) ponecháme nyní stranou. Ten nám určuje, jedná-li se o normální pohled (kamera je při něm ve výši očí a nedochází k žádnému zkreslení), nadhled (ptačí perspektiva), nebo podhled (žabí perspektiva). V horizontální rovině je dobré při změně šířky záběru změnit i úhel pohledu zhruba o 30°. Vždy je však třeba mít na zřeteli logický sled obrázků a vyvarovat se matoucích záběrů „přes osu“.

Pravidlo č. 9: Zvuk

Čistý a kvalitní zvuk je důležitou součástí každého videa. Většina spotřebních kamer se zabudovanými interními mikrofony nemá na tomto poli moc co nabídnout. Většina z nich nemá ani jack pro připojení externího mikrofonu. Nejvíce budete tento nedostatek pociťovat při natáčení rozhovorů. Stejně jako při točení videí zrcadlovkou je v takových případech nejlepší nahrát zvuk na externí rekordér a v postprodukci sesynchronizovat s obrazem. Dejte pozor na rušivé šumy, přelety letadel, poryvy větru, tekoucí vodu nebo hudbu v pozadí. To vše by vám komplikovalo práci při postprodukci.

Pravidlo č. 10: Kontaktujte nás

Kdybyste zjistili, že se vám ani s naším návodem nedaří obstojné dílo natočit, stačí kliknout na našich stránkách v hlavním menu na položku Ceník s ukázkami a následně na Kontakt. Rádi přijedeme a natočíme video, se kterým budete spokojeni.

Car-Recalls.eu |Svolávačky.cz |Autovideo.cz | Motorhome.cz